EN SONUNCU KAVGA: EMEK KAVGASI VE 1 MAYIS

1 MAYISIN TARİHÇESİ “Toplumların tarihi sınıf savaşlarının tarihidir” der Karl Marx manifestoda. Böyle başlar söze. Biz de böyle başlayalım. Tarihin gelişim süreçleri hep bu kavgaya sahne olmuştur. Bir yanda üreten sınıf diğer yanda…

29 EKİM’E GİDERKEN

Tarihi bir süreçten geçmekteyiz. Emperyalizmin ve onun yerli işbirlikçisi olan Osmanlı hanedanının sömürüsüne karşı verilen bağımsızlık savaşının sonucunda, 1923 yılında kurulan Cumhuriyetin devletten tamamıyla dışlandığı, tasfiye edildiği…

’90 Kuşağı’nın Patlaması

Gençlik, her zaman baskılara karşı durmuş, sesi en çok kısılmak istenmiş ama en gür sesi çıkarmış, her türlü sıkıntıya karşı mutlak bir inanç ve bu inançlı kitleyi kanalize edebilen bir örgütlenme modeline sahiptir. Gençliğin dinamizmini ve…