Laiklik, Din ve Devlet İşleri, Tanım Tartışmaları

Laikliğin, gençliğin ezici bir çoğunluğu tarafından "din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması" olarak tariflenmesi günümüzün gençlik mücadelesi açısından yakıcı bir sorundur. Öyle olmadığı iddia edilecekse, bu noktada derinleşmek…