“Bir direniş senfonisiydi onlar”

Başlığa bakılınca dili geçmiş zamana ait bir olayın tasviri olduğu düşünülebilir. Asıl olan, onları anlatacak kadar güzel bir tanımlama bulamamanın yarattığı mahcubiyet ile bir şarkı dizesine sığınıştır. Bu mahcubiyettir ki, onlar hakkında…