Sahi biz neyde anlaşamıyorduk?

Uzun uzadıya Türkiye analizi yaparak başlamanın bir anlamı kalmadı sanırım artık. Ankara’da yaşanan kalleş saldırı sonrasında siyaset cepheleri sadeleşti. Ya AKP’ye, yani Erdoğan’a, yani 2. Cumhuriyet'e karşısınız ya da onun yanındasınız.…

Hürriyet, Müsavat, Adalet için Yeniden İttihat Mutlaka Terakki

Candan Badem'in 9 Nisan günü İleri Haber’de çıkan yazısında ittihatçılığın Türkiye sosyalist hareketinin kimi kesimlerince sahipleniyor olmasını yanlış bir noktadan eleştirmesi üzerine bu yazıyı yazmaya gerek duydum. Öncelikle kendisini…

Bir kenti savunmak

Cumhuriyet tarihinin en büyük yağma ve talan operasyonuyla karşı karşıyayız. Kentsel dönüşüm adı altında yoksul halkın yaşam alanları inşaat sektörünün pazarı haline getirilirken bir yandan da yeşil alanlar ve kamusal arazi “büyük…