Sanatta tarafsızlık ne kadar mümkün?

Öncelikle sanat nedir? Sanat, en genel anlamıyla yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesi olarak anlaşılır. Nesnel yaklaşımda sanat, toplumsal etkilerle; öznel yaklaşımda ise salt bir bireysellikle yaratılır. Sanat toplumsal…