Tarih Anlatımından Uzaklaşmak

Gerçek ya da bilimsel tarih yazımı ve yazılmış fakat manipülatif ana akım tarih okumasının yüksek etki düzeyi düşünüldüğünde kıyıya köşeye bırakılmış gerçeklerin aktarımı önemlidir. Gerek kadınların modern toplumun inşaası yolunda…

Günü kurtarmacılık

Toplumsal bir güç değil fakat siyasal saflaşma anlamında Türkiye sol/sosyalist hareketinde yeniden kuruluşa ihtiyaç olduğu pek çok yazıda dile getirilmiş, kurucu kuşağın oluşumundan devrimci bir yeniden üretime kadar bir dizi başlıkta…