DİSK/Genel-İş Sendikası Araştırma Dairesi “Türkiye’de Kadınlar ve Kadın Emeği Raporu”nu açıkladı

Genç Gazete

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne atfen her yıl kadın işçilerin çalışma hayatında karşılaştığı sorunlarını görünür kılmak amacıyla Kadın Emeği Raporu’nu hazırlayan DİSK bu raporuyla Türkiye’deki kadınların zorlu yaşam koşullarını ortaya koymuş oldu.

Raporda öne çıkan sonuçlardan bazıları şu şekilde;

  • Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılma Oranı, AB ve OECD Ülke Ortalamalarının Altında!
  • Her 10 Kadından Yalnızca 3’ü Çalışıyor!
  • Geniş Tanımlı Kadın İşsizliği 3 Milyona Yaklaştı!
  • Kadınların Yarıya Yakını Kayıt Dışı Çalıştırılıyor!
  • Kadınların Gerçek Sendikalaşma Oranı Yüzde 6!
  • Çocuk Gelin ve Çocuk Anne Sayısı Arttı…
  • Her Gün En Az 4 Kadın Şiddete Maruz Kaldı…
  • Yoksulluk En Çok Kadınları Etkiliyor…
  • Türkiye Cinsiyet Eşitliğinde Son Sıralarda…
  • Kadınlar Kendini Güvende Hissetmiyor…

17 BİNE YAKIN KIZ ÇOCUĞU DOĞUM YAPTI

Yayımlanan rapora göre kız çocuklarının eğitim ve yaşam haklarından mahrum bırakılarak çocuk yaşta zorla evlendirilmeleri ve doğum sayıları giderek büyümekte. Türkiye’de resmi rakamlara göre her 10 kadından en az 3’ü 18 yaşının altında evlendirildi.  17 bine yakın kız çocuğu doğum yaptı. Doğum yapan kız çocuklarının 234’ü ise maalesef 15 yaşın altında.

HER GÜN EN AZ 4 KADIN ŞİDDETE MARUZ KALDI

Kadınlar aile içinde, sokaklarda, toplu taşıma araçlarında ya da iş yerlerinde tanıdıkları veya tanımadıkları erkekler tarafından hemen her gün şiddete maruz kalıyor. 2017 yılında en az 286 kadın ve kız çocuğu öldürüldü. 101 kadın tecavüze, 248 kadın tacize, 377 kız çocuğuna cinsel istismara ve 418 kadına şiddete maruz kaldı. Kayıtlı rakamlara göre her gün en az 4 kadın şiddete uğradı.

TÜRKİYE CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE SON SIRALARDA

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2017 yılında hazırladığı Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi sonuçlarına göre; Türkiye 145 ülke içinde 131. sırada yer almaktadır. Aynı araştırmada, çalışma hayatındaki kadınların durumunu ortaya koyan “ekonomik katılım ve fırsat eşitliği” göstergesine baktığımızda da Türkiye 144 ülke içinde 128. sıradadır. Eğitime ulaşım fırsatlarında, siyasete katılımda, ekonomik katılım ve fırsatlarda 144 ülke içerisinde sonlardadır.

KADINLARIN YARIYA YAKINI KAYIT DIŞI ÇALIŞTIRILIYOR!

Kadınlar istihdam içerisinde yeterince yer almamakla birlikte çalışma hayatında karşı karşıya kaldıkları en önemli sorun kayıt dışı çalıştırılmalarıdır. 2017 yılı Kasım ayı verilerine göre istihdam edilen kadınların yüzde 43’ü kayıt dışıdır. Ücretsiz aile işçisi her 10 kadından 9’u, kendi hesabına çalışan her 10 kadından 7’si, ücretli maaşlı veya yevmiyeli çalışan her 10 kadından 2’si kayıt dışı çalıştırılmaktadır. Bu durum kadınların çalışma hayatında daha güvencesiz olmalarının yanı sıra en temel sağlık, emeklilik gibi haklardan mahrum kalmalarına neden olmaktadır.

Daha detaylı bilgi için rapora http://cloudsdomain.com/uploads/dosya/16684.pdf adresinden ulaşılabilir.

İlgili Haberler