DTCF ve ‘Özgür Şenlik’

Biz nasıl bilirsek hep bir ağızdan gülmesini
biliriz öylece yaşamasını ölmesini…

Her topluluğun kendi meşrebince bir eğlencesi vardır. Dil-Tarih’te uzunca zamandır alternatif öğrenci şenlikleri düzenlenir ve adına ‘Yasaklı Şenlik’ denirdi. Bazen dipçiklerin gölgesinde bazen bütün imkansızlıkların arasında yaşanan bu keyifli anlar, son yıllarda yerini ‘yasak’ kavramını belli ölçülerde aşındıran bir eğlenme kültürüne bıraktı.
Yasaklı Şenlik son 2 yıldır ilkin Reyhanlı Katliamı geçen sene ise Soma Katliamı dolayısıyla  DTCF’li öğrenciler tarafından kutlanmadı. Birlikte gülme isteğinin doğal bir sonucuydu acıların paylaşılması.

Bu seneden itibaren, muradı gelenekselleşmesi ve tüm okul kamuoyu tarafından kabul ve destek görmüş bir kolektif eğlenme biçimine dönüşmesi olan Özgür Şenlik tertip edeceğiz. Bu isim ve içerik için belli gerekçelerimiz var, kısaca ondan bahsetmek ve bir çağrıda bulunmak istiyorum.

Neden Özgür  Şenlik? Bu sorunun birincil cevabı, en fazla gereksindiğimiz şeyin özgürlük olmasıdır. Her türlü şarlatanlığın ve zorbalığın özgürce ortaya konulduğu bu dönemde elbette gençlik de ‘hürriyet’ diyecek ve bunun için mücadele edecektir.

Mücadele başlıklarında psikolojik üstünlük çok önemlidir, 68 kuşağı bugünün çevik kuvvetine ‘fruko’ derdi. Haziran gençliği ise çevik kuvvete şarkı yazdı, Sık Bakalım! Bir kuşak olarak mücadele başlıklarımızı motivasyona uygun hale getirmemiz gerekiyor. Yasakları yıktık, Özgürlük istiyoruz diyebilmek için, gelin hep beraber özgürlük için dövüşelim diyebilmek için Özgür Şenlik diyoruz.

Çağrıyı yapma zamanı geldi aynı okulu paylaştığımız kardeşlerimize.

Biliyorum sıkıldın bu senenin stresinden, kurtlarını dökmek istiyorsun… Seni kurtlara bırakacak halimiz yok ya, davetlimizsin!

Tatil vermek istiyorsun kendine, özledin anneni kardeşini… 2 gün daha sık dişini, Orta Bahçe’de Özgür’ce Şenlik yapalım hep beraber!

Biliyorum bıktın bu kaba softa ham yobaz tayfadan ve onlarla anılmaktan… O zaman yerin hazır omuz başımızda.

Biliyorum eğilmek nedir bilmezsin zulmün önünde, ben seni  harmandalında eğilmeye çağırıyorum.

Bizi farklı kılmasını istediğimiz şey uğruna ölmeyi bile göze alacağımız şeyler için dostlarla eğlenmesini de bilmektir.

Mutlu anlarımıza bile ilişmeyi başarmış bu baskı düzenine başkaldırıyoruz! Baskısına yasağına zulmüne karşı artık şenliklerimizde hürlük için olacak! Yaşasın Özgür Şenlik!

30 Nisan günü kimseye söz verme, biraz eğlenelim sonrasında neler yapacağımızı konuşuruz!

İlgili Haberler