FKF 6. Kongresi sonlandı: ”Başladığımız işi bitireceğiz, sosyalist Türkiye’yi kuracağız!”

Genç Gazete-Ankara

Fikir Kulüpleri Federasyonu bugün 6.Kongresi’ni tamamladı. Ankara’da gerçekleştirilen kongreye Türkiye’nin her yanından 187 delege katıldı.

Kongrede FKF’nin Merkezi Yürütme Kurulu (MYK), Genel Yürütme Kurulu (GYK) ve Disiplin Kurulu üyeleri ile genel başkanı yeniden belirlendi. Genel başkanlığına oy birliğiyle Şevket Çavuşoğlu seçildi. Önemli programatik ve örgütsel değişikliklere imza atılan kongrede, FKF’nin kuruluşundan bu yana yaptığı siyasi ve örgütsel hamleler, 24 Haziran sonrası Türkiye’nin politik atmosferi, Türkiye sosyalist hareketinde bütünsel bir yeniden kuruluş ihtiyacına nasıl karşılık verileceği ve hali hazırda Türkiye solunun apolitizm ve pragmatizm arasındaki sıkışmışlığının nasıl bir devrimci strateji ile aşılacağı tartışıldı.

”Sosyalist bir ülke kurana kadar mücadeleye devam!”

Kongrede FKF’nin anti-emperyalist, ilerici, cumhuriyetçi, devrimci ve sosyalist karakterine vurgu yapıldı. Türkiye sosyalist hareketinin neredeyse bitme noktasına geldiği tespitinin yapıldığı kongrede, cumhuriyet kavgası ile sosyalizm kavgasının tarihsel ve güncel bağlamda birlikte ele alınacağı vurgulandı.

FKF’nin sosyalist bir ülke kurana kadar mücadeleye devam edeceği ve üzerine düşen bu tarihsel sorumluluğu yerine getireceği belirtildi.

Sosyalist hareketin yarını için: Eğitim ve Danışma Kurulu görevine başladı

Yapılan tartışmalarda FKF’nin gençlik mücadelesini büyütürken bir diğer temel görevinin de Türkiye Devrimi’nin kadrolarını yetiştirmek ve Türkiye solunun yeniden kuruluşunu sağlamak olduğu tespit edildi. Bu doğrultuda kongrede alınan karara göre FKF’nin kurucu kuşağı ve güncel birikimini buluşturmak üzere Eğitim ve Danışma Kurulu (EDK) oluşturuldu.

İlgili Haberler