Genç Gazete Yayın İlkeleri

1) Genç Gazete gençliğin sözünü medya alanında duyuracaktır. Üniversitelerde ve liselerde kurulan muhabir ağı ile ülke gündeminin üniversiteye ve liseye yansımasını, ayrıca bu alanlarda yaşanan haber değeri taşıyan olay/etkinlik/eylem/açıklamaları haberleştirecektir.

2) Genç Gazete mevcut medya kuruluşları gibi tavır takınmayıp, gençliğe özgün bir tavırla hareket edecektir.

3) Genç Gazete “fikir gazeteciliğinin” bir örneği olacak; yayınlarında toplumsal sorunları, konuları saptayarak toplumun gündemine getirecektir. Genç Gazete, dürüst ve özgür gazeteciliğin halk için yararlı olduğuna inanır. Gazeteciliğin temel ilkelerine bağlı kalarak yayıncılık yapar. Haberlerinde her zaman kamu yararını önemser.

4) Genç Gazete, kişilerin özel hayatıyla ilgilenmez. İlgilinin rıza gösterdiği veya kamu yararının gerektirdiği durumlar dışında kişilerin özel yaşamı hiçbir şekilde yayına konu edilemez.

5) Genç Gazete haberlerinde veya kullandığı görsel materyallerinde herhangi bir ırkı, cinsel yönelimi, fiziksel özelliği, bedensel veya zihinsel özrü nedeniyle kimseyi aşağılayamaz ve kınayamaz. Bu durumlardan birini veya birkaçını gerçekleştiren kişilerin Genç Gazete ilişiği süresiz kesilir.

6) Genç Gazete mensubu kişiler herhangi bir şekilde maddi, manevi, örgütsel çıkar karşılığında haber yapamaz. Yayına konu edilen ya da edilmesi planlanan kişi veya kurumlardan meslek etiğine aykırı hiçbir hediye, maddi çıkar ya da ayrıcalık kabul edemez. Etik sınırlarını aşmadığı sürece ‘gazeteciliğin sağladığı hakları’ kullanarak hareket edebilir. Bütün bu ilkeleri aşacak herhangi bir hareket kişinin Genç Gazete ilişkisinin kesilmesine neden olur.

7) Genç Gazete’de yer alan her bilgi ve görsel materyal editöryal süreçten geçirildikten sonra kullanılır. Bu sürecin sağlıklı ilerlemesi için haber kaynaklarının kontrolünden (görseller için fotomontaj veya farklı bir görsel olması ihtimalini değerlendirilmesinden) Genç Gazete yayın kurulu üyeleri sorumludur. Haberlere kaynaklık eden, haberlerde bahsi geçen tüm kurum ve kuruluşlardan açık bir şekilde belirtilir. Kaynağı belirsiz veya gizli bilgilerin kullanılma ihtimalinde ise yayında net bir şekilde kaynağın belirsiz olduğu veya gizli tutulduğu yazılmalıdır. Her kaynak gizliliğini koruma hakkına sahiptir.

8) Genç Gazete, yayınlarda kişileri eleştiri sınırlarının ötesinde aşağılayan lakap ve yakıştırmalar kullanmaz.

9) Suçluluğu veya cezası mahkemece/disiplin kurullarınca kesinleşmemiş kimse hakkında suçlu, cezalı sıfatlarını kullanılamaz. Fakat halk nezlinde meşruiyete göre söylemlerde farklılıklar

10) Genç Gazete’nin internet haber portalında, basılı eklerinde veya herhangi bir yayınında farklı haber kurumlarından kullanılan her haber ve görsel materyal imza ile kullanılır.

11) Genç Gazete’nin yayınlarda muhabir imzaları kullanılmaya özen gösterilir. Hayati tehlikeye neden olacak, muhabiri maddi-manevi bir sıkıntıya sokacak durumlarda ise imza kullanılmamaya dikkat edilir.

12) Genç Gazete çocukları, suçlu akrabalarını ve yakınlarını, toplum tarafından dışlanan insanları haberlerinde olumsuz bir tavırla teşhir edemez.

14) Genç Gazete yayınlarında; şiddet ve zorbalığı özendirecek, kitleleri yanlış yönde kışkırtacak, çocukları cinsel ve psikolojik konularda olumsuz yönde etkileyecek, suçluları, suçlu akrabalarını ve yakınlarını, toplum tarafından dışlanan insanları nefret odağı haline getirecek haberlerden kaçınır. Aynı şekilde kan, ceset, şiddet unsuru içeren görsel materyalleri kullanırken buzlayarak yayınlar.

15) Genç Gazete yaptığı haberlerde tarafsızlığı savunur. Yayınlanan haberlerde, haberin taraflarıyla görüşür. Tarafa herhangi bir nedenle ulaşılamaz veya görüşülemezse bu bilgi haberde belirtilir. Genç Gazete cevap ve düzeltme hakkına saygılıdır. Cevap hakkını kullanmak isteyen tarafların, ‘cevap ve düzeltme’ metinleri konuyla ilgili bir yargı kararı beklenmeksizin yayınlanır.

16) Genç Gazete mensupları alıntılarda, başlıklarda veya ara başlıklarda okuyucu aldatacak, yanıltacak söylemler kullanılamaz.

17) Genç Gazete yayınlarında yer alacak her ilan, afiş ve reklam için yayın kurulu kararı gerekir. İnsanları incitecek, kıracak, toplum tarafından nefret odağı olmasına neden olacak her türlü materyal için mecra satmaktan kaçınır.

18) Kullanılan görsel materyaller için herhangi bir fotomontaj, farklı bir kadraj düzenlemesi yapmak, ışık ve renk dengesini bozmak yasaktır. Görsel materyaller orijinal veya orijinaline uygun halleriyle kullanılır.

19) Genç Gazete Yayın Kurulu, çalışmanın ihtiyaçlarına göre maddelere ekleme, düzenleme ve çıkarma yapma hakkına sahiptir.