Genç Gazete Yayın İlkeleri

GENÇ GAZETE YAYIN İLKELERİ

1) Genç Gazete gençliğin sözünü medya alanında duyurma hedefini taşır. Üniversitelerde ve liselerde kurulan muhabir ağı ile ülke gündeminin üniversiteye ve liseye yansımasını, ayrıca bu alanlarda yaşanan haber değeri taşıyan olay/etkinlik/eylem/açıklamaları haberleştirecektir.

2) Genç Gazete “fikir gazeteciliğinin” bir örneği olacak; yayınlarında toplumsal sorunları, konuları saptayarak toplumun gündemine getirecektir. Genç Gazete, dürüst ve özgür gazeteciliğin halk için yararlı olduğuna inanır. Gazeteciliğin temel ilkelerine bağlı kalarak yayıncılık yapar. Haberlerinde her zaman kamu yararını önemser.

3) Genç Gazete “tarafsız” adı altında yapılan tüm yayınların ülkenin mevcut durumunu normalleştirmeye hizmet ettiğini ve bu anlamda taraflı olduğunun farkındadır. Genç Gazete; emekten, bağımsızlıktan, laiklik ve cumhuriyetten yana taraf olduğunu açıkça ilan eder.

4) Genç Gazete, kişilerin özel hayatıyla ilgilenmez. İlgilinin rıza gösterdiği veya kamu yararının gerektirdiği durumlar dışında kişilerin özel yaşamı hiçbir şekilde yayına konu edilemez.

5) Genç Gazete; haberlerinde veya kullandığı görsel materyallerinde herhangi bir ırkı, cinsel yönelimi, fiziksel özelliği, bedensel veya zihinsel engeli nedeniyle kimseyi aşağılamaz ve kınamaz.

6) Genç Gazete mensupları herhangi bir şekilde maddi, manevi, örgütsel çıkar karşılığında haber yapmaz. Yayına konu edilen ya da edilmesi planlanan kişi veya kurumlardan meslek etiğine aykırı hiçbir hediye, maddi çıkar ya da ayrıcalık kabul edemez.

7) Genç Gazete’de yer alan her bilgi ve görsel materyal editöryal süreçten geçirildikten sonra kullanılır. Bu sürecin sağlıklı ilerlemesi için haber kaynaklarının kontrolünden Genç Gazete yazı kurulu üyeleri sorumludur. Haberlere kaynaklık eden, haberlerde bahsi geçen tüm kurum ve kuruluşlardan açık bir şekilde belirtilir. Kaynağı belirsiz veya gizli bilgilerin kullanılma ihtimalinde ise yayında net bir şekilde kaynağın belirsiz olduğu veya gizli tutulduğu yazılmalıdır. Her kaynak gizliliğini koruma hakkına sahiptir.

8) Genç Gazete, yayınlarında kişileri eleştiri sınırlarının ötesinde aşağılayan lakap ve yakıştırmalar kullanmaz.

9) Genç Gazete yayınlarında; şiddet ve zorbalığı özendirecek, kitleleri yanlış yönde kışkırtacak, çocukları cinsel ve psikolojik açıdan olumsuz yönde etkileyecek, suçluları, suçlu akrabalarını ve yakınlarını, toplum tarafından dışlanan insanları nefret odağı haline getirecek haberlerden kaçınır. Şiddeti, istismarı özendirecek hiçbir görüntü yayımlamaz.

10) Genç Gazete mensupları alıntılarda, başlıklarda veya ara başlıklarda okuyucu aldatacak, yanıltacak söylemler kullanmaz.

11) Genç Gazete yayınlarında yer alacak her ilan, afiş ve reklam için yazı kurulu kararı gerekir.

12) Kullanılan görsel materyallerinde habere konu olgular bakımından yanlış yönlendirmeye neden olacak herhangi bir fotomontaj, farklı bir kadraj düzenlemesi yapmak, ışık ve renk dengesini bozmak yasaktır. Görsel materyaller orijinal veya orijinaline uygun halleriyle kullanılır.

13) Genç Gazete Yazı Kurulu, çalışmanın ihtiyaçlarına göre maddelere ekleme, düzenleme ve çıkarma yapma hakkına sahiptir.