Gezi Parkı'na Topçu Kışlası yeniden gündemde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2 yıl önce Gezi Parkı’na yapmak istediği ve tüm Türkiye’de yaşanan Haziran eylemlerinin fitilini ateşleyen Topçu Kışlası projesi yeniden gündemde. Danıştay geçen yıl verdiği iptal kararını oy çokluğu ile kaldırdı.
İleri Haber’den Rıfat Doğan’ın haberine göre, Danıştay 6. Dairesi, Gezi Parkı’na Topçu Kışlası yapılmasını ve ağaçların kesilmesini içeren, bu nedenle Türkiye çapında direnişe neden Taksim Yayalaştırma Projesine ilişkin geçen yıl verdiği iptal kararını oyçokluğuyla kaldırdı.
İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nin iptal kararını bozan Danıştay 6. Dairesi, yerel mahkemeden “uzman yeni bir heyetle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması ve İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin daha önce verdiği yürütmeyi durdurma kararının kesinleşmesinin beklenmesi suretiyle” davada yeniden karar verilmesi gerektiğini vurguladı. Danıştay kararıyla, İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin Gezi Parkı’nda Topçu Kışlası yapımına olanak veren kararın iptal istemini reddettiği ortaya çıktı. İptal kararının, Danıştay’a geçen yıl sonunda yapılan toplu üye ataması sonrasında dengelerin hükümet lehine değişmesinin ardından gelmesi dikkat çekti.
Topçu Kışlası’na örtülü destek
Uzman yeni bir heyetle yeni bir keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasını isteyen daire, İstanbul 6’ncı İdare Mahkemesi’nin 21 Şubat 2014’te Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun Topçu Kışlası’na onay veren kararının iptaline ilişkin istemi reddeden kararının kesinleşmesi gerektiğine hükmetti.
Topçu Kışlası’na ‘örtülü destek’ verilen kararda, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kanunun 6. maddesinde ‘tarihi kışla’ların da korunması gereken taşınmaz kültür varlıkları olduklarının ‘hiçbir yoruma mahal bırakmayacak şekilde açıkça belirtildiği’ anlatıldı.
Başkan Habibe Ünal ve üye Ünal Demirci karara muhalefet etti.

İlgili Haberler