Güncel özgünlük ve tarihsel haklılık

Siyasal yaklaşımlar köklü olarak ikiye ayrılır. Bir yerde emekçi yığınların çıkarını gözetenler öte yanda patronların çıkarını savunanlar. Kapitalist toplumun göreli olmayan siyasi yasası budur. Bunlarda kendi içinde ikiye ayrılır. Toplumun güncel-dönemsel eğilim ve teveccühlerini gözetenler ile buzkıran misali zorluklara rağmen bir rotada ısrar edenler.

En genel anlamıyla emek cephesinde olan bizlerin konumlanışı ve bunu takiben yol alışı değerlendirildiğinde Fikir Kulüpleri Federasyonu gençlik alanında; temsil ettiği siyasal alan ise toplumsal alanda önemli bir özgünlüğe sahiptir. Burada özgünlüğe yeni olmaktan çok yegane olma atfında bulunuyorum. Tek olmanın oturduğu yer, güncele işaret etmeye mecbur. FKF’nin cüreti ve aklı birleştiren devrimci tutumu Türkiye siyasal hayatında önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Dönemin getirdiği örgütsel sorunlar aşılıp sağlam hamleler yapabilecek bir düzlüğe çıktığımızda bu haklılığımız kendisini perçinleyecektir.

Bir gizemden bahseder gibi anlattığımız özgünlüğümüz şudur, Cumhuriyet’in tarihsel değerleri ve önemiyle Kürt halkının eşit yurttaşlık taleplerinin birbirini çelen şeyler olmadığını ve birlikte ancak sosyalizan bir siyasal hatta savunulabileceğini ortaya koymamız. Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anmakla, Kobane’de gericiliğin gözünün içine baka baka dövüşen Kürt kadına selam yollamak birbirini çeler mi? Emek ve laiklik eksenine doğru bir şekilde siyasetinizde yer edindirmeyi başarabilirseniz, çelmek bir yana böylesi karanlık bir dönemde pekiştirir.

Ne Kel Hasan’a, Ne Kör Hasan’a

Yaranmak isterseniz birilerini mutlaka bulursunuz. Siyaset yaranmak için değil, etkilemek ve devamını getirmek için yapılır. Yaranma ihtiyacı doğalında yamanmayı da getirecek ve hiçliği teorize edecektir.

Bir bölge barışı düşleyin; Türk, Kürt, Arab’ın kardeşliğinden bağımsız olması mümkün değildir. Herkesin bildiği ama ‘devrimciliğine’ halel gelmesi korkusundan diyemediğini FKF bu ulusları güncelde sembolize eden bayrakları taşıyarak söyledi. Kimisi Ay-Yıldız Bayrağı taşıyoruz diye ‘milliyetçi’ olmakla itham etti kimi Rojava bayrağını görünce ‘bölücü’ yaftasını yapıştırıverdi. Allahtan ‘şebbiha’ olmakla itham edilmedik.

Siyasal olarak özgünlüğümüzün en önemli kaynağı tarihsel haklılığımızdır. Karmaşık siyasal gündemlerde siyasi olarak bizi farklı kılan, yeni ve çok doğru şeyler söylemek değil. Böyle dönemlerde asıl özgünlük kaynağı, tarihsel haklılığın getirdiği genel doğruları savunmaktır. Burdaki temel ayraç ise bu doğruları ‘herşeye rağmen’ savunabilme cüretidir. Bir kez daha söylemek gerekirse FKF’nin özgünlüğünün iki ana kesiti aklı ve cüretidir.

İlgili Haberler