İşçi cinayetlerinde artış var!

İşçi sağlığı ve iş güvenliği (İSİG) meclisi’nin yayımladığı rapora göre, 2018 yılında en az bin 923 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Buna göre her gün ortalama 5 işçi, çalışırken yaşamını yitirdi.

BirGün’ün haberine göre raporda, meslek hastalığı nedeniyle gerçekleşen 10 iş cinayeti yer aldı. 6 çiftçi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, 1 kot kumlama işçisi silikozis, 1 maden işçisi silikozis, 1 inşaat işçisi sıtma ve 1 tarım işçisi kuduz nedeniyle can verdi. Rapora göre, yalnızca 10 ölümün tespit edilebilmesi Türkiye’de meslek hastalıklarının görünmez kılındığının bir kanıtı; çünkü Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, meslek hastalığı sonucu ölümlerin sayısı iş kazası sonucu ölümlerin altı katı.

Raporda yer alan veriler özetle şöyle:

Ocak ayında en az 144, şubatta 128, martta 130, nisanda 189, mayısta 169, haziranda 151, temmuzda 201, ağustosta 185, eylülde 167, ekimde 179, kasımda 155, aralık ayında ise en az 126 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

Bu işçilerin bin 573’ü ücretli (işçi ve memur), 350’si ise kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluştu. Buna göre ölenlerin yüzde 82’si ücretli çalışandı.

 

Sadece yüzde 2’si sendikalıydı:

İş cinayetlerinde hayatını kaybeden işçilerin yalnızca 48’i, yani yüzde 2,49’u sendikalıydı. Bin 875 işçi ise (yüzde 97,51) herhangi bir sendikaya üye değildi.2018 yılında en çok iş cinayeti 226 ölüm ile İstanbul’da yaşandı. İstanbul’u 81 ölümle Kocaeli, 70 ölümle Manisa, 69 ölümle Bursa, 68 ölümle Antalya, 66 ölümle İzmir, 56’şar ölümle Ankara ve Aydın izledi.

 

Acil talepler:

  • İSİG Meclisi’nin raporunda iş cinayetlerinin önlenmesi için yapılması gerekenler şöyle sıralandı:
  • Ölen işçilerin yüzde 98’i sendikasız. Sendikal örgütlenme üzerindeki baskılara ve grev yasaklarına son verilmeli.
  • Özelde veya kamuda tüm taşeronlaştırma ve kiralık işçilik uygulamalarına son verilmeli.
  • Meslek hastalıklarının gizlenmesinden vazgeçilmeli.
  • İş Teftiş Kurulu’nun, yönetiminde emek örgütlerinin ağırlıkta olduğu bağımsız bir üst kurul haline gelmesi sağlanmalı.
  • Asgari ücret insanca yaşanabilir bir seviyeye yükseltilmeli, işten atmalara son verilmeli, işsizlik önlenmeli.
  • İşçi servisleri uygun araçlardan oluşmalı, işçilere kalacak lojman sağlanmalı, gıda zehirlenmeleri önlenmeli.
  • 4+4+4 eğitim sistemine son verilmeli ve çocuk işçiliği yasaklanmalı.
  • Kadını temel alan bir işçi sağlığı anlayışı tanımlanmalı.
  • Mülteci/göçmen işçilerin çalışma, sağlık, barınma, ücret vb güvenceleri sağlanmalı. Türkiye işçilerle mülteci/göçmen işçileri karşı karşıya getiren ücret ve çalışma politikalarından vazgeçilmeli.
İlgili Haberler