Kadınlar istismarı aklayacak yasaya karşı basın açıklaması gerçekleştirdi

Genç Gazete – Eskişehir

Çocuk istismarını aklayacak yasanın tekrar gündeme gelmesine karşı Eskişehir’de basın açıklaması gerçekleştiren kadınlar seslendi: “Aklınızdan bile geçirmeyin!”

Kamuoyunun tepkisi üzerine üç yıl önce geri çekilen çocuklara cinsel istismar suçlarında mağdur ve failin evlenmesi halinde, cezanın ertelenmesini öngören düzenleme yeniden gündemde.  Çocuk yaşta evliliklerin önünü açacağı belirtilen yasaya karşı Eskişehir Demokratik Kadın Platformu’nun açıklaması ise şöyle:

“Bugün burada geleceğimiz ve çocuklarımız için toplandık. Bizler AKP’nin 17 yıllık iktidar döneminin bütün baskıcı ve gerici uygulamalarını son dönemlerde çok daha fazla hissetmekteyiz. Geçtiğimiz yıllarda Karaman ve Adıyaman’da meydana gelen çocuk istismarlarında başta Ensar Vakfı olmak üzere bu durumu meşrulaştıran kurumların kapatılması için mücadele ettik. Şiddete uğrayan, tecavüz edilen kadınların ve çocukların faillerinin hesap vermesi için sokaklardan ve adliye koridorlarından ayrılmadık. Ancak bugün görüyoruz ki; tecavüz edenlere daha ağır cezai yaptırımlar uygulanmak yerine tecavüzcüleri aklama ve meşrulaştırma yoluna gidiliyor.
2016 yılında bir gece yarısı meclise sunulan ve tecavüzcülere evlilik halinde af getiren yasa tasarısını kadınlar olarak OHAL koşullarına rağmen sokakları, meydanları, meclisi kuşatarak geri çektirdik. 2016 yılında kadınların mücadelesi ile geri çektirilen 2018 yılında tekrar gündeme getirilmeye çalışılan “tecavüz af yasası” şimdi seçim öncesi tekrar gündeme getirilmektedir.

Çocuk istismarı hem Türkiye Anayasası’nda hem de uluslararası belgelerde çocukların korunması ve yararlarının gözetilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Çocuğun cinsel istismarı “insanlık suçu“ kapsamındadır. Adı üzerinde ‘çocuk’tan bahsedilirken 15 yaş altındaki henüz ergin olmayanların kendi rızalarıyla bir ilişkiye girmesini olağan bulan; ancak bu yaştaki çocukları değil onlara tecavüz edenleri, onlarla evlenmek isteyenleri kollayan bir siyaset fikrinin yarattığı tahribat bu konuda yapılacak yeni kanunların güvencesidir. Ülkemizde yaratılan bu gerici ve faşizan zihniyetin çocuklar ve toplum üzerindeki tahakkümü kabul edilemez ve dinsel referanslar eşliğinde tecavüzün meşrulaştırılması için ortaya atılan gerekçeler tartışmaya dahi açılamaz. Buz dağının görünen yüzünde ki % 5 lik rakamlara göre bile ülkemizde her yıl 9 bin çocuk istismara uğrarken, çocukları koruyamayanlar bugün karşımıza tecavüzcülerin hak savunucusu olarak çıkmakta ve bunu da hala çocuk olduğunu kavrayamadıkları bireylerin rızasına dayandırmaya çalışmaktadırlar. Mağdur ettikleri çocukların rızalarına muhtaç olacak kadar kirli siyaset yapanlar bilmedirler ki, bu çocukların mağduriyeti var olan tecavüzcü, gerici ve cinsiyetçi politikalardan kaynaklanmaktadır. Bu sebeple diyoruz ki çocuklarımızı kirli siyasetinize alet ettirmeyeceğiz.

Önceliğimiz çocuklardır ve çocukların özgürce ve sağlıklı bir toplumsal ortamda büyüyebileceği bir Türkiye için mücadeleyi sürdüreceğiz. Yiyecek bulamayan, okula gidemeyen, zorla çalıştırılan, dövülen ve tecavüze uğrayan bir çocuğun çıkaramadığı ses olacağız, olmak zorundayız.
Kadınlara ve çocuklara reva görülen bu tecavüz düzenini kabul etmiyoruz. Tecavüzcülerin salıverilmesine, kadınların ve çocukların meclis onayı ile tecavüzcülere, istismarcılara teslim edilmesine izin vermeyeceğimizi bildiriyoruz. Siyasi iktidara ve muhalefet partilerine sesleniyoruz; Çocuk istismarını hiçbir şart ve koşulda meşrulaştıracak bir düzenlemeyi AKLINIZDAN BİLE GEÇİRMEYİN!

ESKİŞEHİR DEMOKRATİK KADIN PLATFORMU”

İlgili Haberler