Üniversitelerde yedi yıl zorunluluğu

19 Kasım’da mecliste kabul edilen torba yasayla birlikte üniversitelere yeni düzenlemeler getirildi.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı kurulmasını öngören yasa tasarısının içinde yer alan düzenleme 19 Kasım 2014 tarihinde Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Yasayla birlikte üniversitelerde de bir dizi düzenleme yapıldı. Düzenlemeye göre yasanın çıktığı tarihten önce üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilere yeniden okula dönme olanağı sağlandı. Yasanın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından beş ay içinde atıldıkları üniversiteye başvuranlar okullarına geri dönebilecekler.

Yasada, katkı payı ödememe ve kayıt yenilememe gerekçesiyle öğrencilerin üniversiteden ilişiğinin kesilemeyeceğini düzenleyen madde değiştirildi. Üniversite yetkili kurullarının kararı ve YÖK’ün onayı ile 4 yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücreti ödemeyen öğrencilerin kayıt yenilenmemesi nedeniyle üniversite ile ilişkisi kesilecek. Hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilemeyecek ve eğitimlerine devam edecekler.

Yeni yasayla birlikte üniversitelerde iki yıllık önlisans programlarını azami dört yıl, dört yıllık lisan programlarını azami yedi yıl, beş yıllık lisans programlarını azami sekiz yıl, altı yıllık lisans programlarını azami dokuz yılda bitirme zorunluluğu getirildi.

Her fırsatta kendisine muhalif öğrencileri “teröristlikle” ve uzun süre okulda bulunmak ve öğrencilik yapmamakla suçlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yasayla birlikte maddi durumu yetersiz olduğu için okuyamayan, başka ilgi alanlarına yöneldiği için okulunu uzatan ve Erdoğan’a karşı olduğu için aldığı çeşitli cezalardan ötürü okula devam edemeyen öğrencileri de okuldan atarak üniversitelerdeki AKP karşıtı tepkiyi bitirmeyi planlıyor.

Yasanın bir gerekçesi olarak da hükümet, okulu uzatan öğrencilerin devletin vergilerini boşuna kullandığı ve devletin sırtına yük olduğunu belirtiliyor. Fakat öğrenciler önerilen azami yılları geçirdiğinde gerek öğrenim kredisinden, gerek ailesinden gelen haklarından (SGK, pasaport gibi) yararlanamıyor. Bu şartlar altında devletin sırtında nasıl bir yük olduğu ise merak konusu.

İlgili Haberler