ÖSYM artık YGS sorularının tamamını yayınlayacak

ÖSYM’nin Yükseköğretime Geçiş Sınavı(YGS) sorularının yalnızca %20’sini açıklama kararı iptal edildi. Ankara Barosu’nun açtığı dava kapsamında Danıştay 8. Dairesi’nce iptal edilen karar 2014 yılında uygulanmaya başlanmıştı.
Danıştay 8. Dairesi, Ankara Barosu’nun açtığı dava kapsamında, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) üniversite sınavında sorulan soruların sadece yüzde 20’sinin yayınlanmasına ilişkin kararını iptal etti.
ÖSYM Yönetim Kurulu, 2014 yılında yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) sorulan soruların sadece yüzde 20’sinin yayınlanmasına karar vermişti. İptal kararında, “Davalı idarece hukuki güvenlik, açıklık ve şeffaflık ilkelerine aykırı olarak tesis edilen ve 2014 YGS’de sorulacak soruların belli bir kısmının yayınlanmaması niteliğinde bulunan dava konusu işlemin, ülkemizin de taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan ve ‘hukuk devletinin’ vazgeçilmez ilkelerinden olan ‘hak arama özgürlüğü’, ‘adil yargılanma hakkı’ ve ‘mahkemeye başvuru hakkını’ doğrudan ve dolaylı olarak ihlal ettiği sonucuna varılmıştır” denildi.
Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran, Danıştayın verdiği iptal karıyla önemli bir yanlıştan dönüldüğünü söyledi. Üniversite sınavlarına her yıl yüz binlerce gencin girdiğini anımsatan Hakan Canduran, “Soruların yayınlanmaması, hatalı soru ve yanıtların düzeltilmesini engellediği gibi sınava giren gençlerin sınav sonucuna itiraz hakkını da fiilen ortadan kaldırıyordu. Bu da, hak arama özgürlüğünün sınırlanması anlamına geliyordu. Ankara Barosunun açtığı dava sayesinde tüm bu olumsuzluklar ortadan kalkacak” dedi.

İlgili Haberler