Yoğun final haftası sonrası gidip görülesi 6 sergi

(Evin Arslan/Genç Gazete) Yine “Vizeden 30 aldım, finalden 60 alsam geçerim”,”Neyse bütünlemede veririm” sözleriyle geçen bir yarıyılın daha sonuna geldik. Vize, final stresi derken kafamızı sanatla meşgul edeceğimiz bir ara tatili hepimiz hak ediyoruz. İşte sizin için derlediğimiz, kah bir Nuri Bilge Ceylan filmini izlemişçesine  “Şair, burada ne anlatmaya çalışıyor?” tribine gireceğiniz, kah ise eserlerin anlamında kaybolup bir Müzeyyen Senar şarkısında gam-zede olup deva arayacağınız sergiler.

1. Kim Kimi Güverteden Atar?

 

Oliver Ressler’in 12 yıldaki üretimlerinden oluşan sergi, göç, sınırlar, yurttaşlık, sermaye ve alternatif ekonomileri irdeleyen fotoğraf işleri, duvar yazıları, filmler ve enstalasyonları bir araya getiriyor.  Sergi Salt Galata’da 15 Ocak’a kadar ziyaret edilebilir.

2. Balkanlardan Gelen Soğuk Hava

 

Ali Akay ve Alenka Gregorič küratörlüğünde gerçekleşen Balkanlardan Gelen Soğuk Hava sergisi, “Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası” söylemine gönderme yapıyor. Sergi, bölgenin kaçınılmaz olarak akla gelen siyasi boyutu göz önünde bulundurulmaksızın sadece bir doğa olayı üzerinden biçimlendiriliyor: Rüzgar. Sergi, Pera Müzesi’nde 7 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilir.

Pera Müzesi, Çarşamba günü öğrencilere ücretsiz.

3. Felix Ziem: Işık Denizinde Bir Gezgin

 

Küratörlüğünü Lucienne Del’Furia ve Frédéric Hitzel’in üstlendiği serginin esas amacı, 19. yüzyıl resmine damgasını vurmuş ve çoğunlukla deniz ve kentin iç içe geçtiği İstanbul’u ve Venedik’i konu alan resimleriyle bilinen Ziem’i, tüm yönleriyle tanıtmak. Felix Ziem, hemen her yıl çeşitli ülkelerde yaptığı yolculuklarını peyzajlarına, mimari çizimlerine ve portrelerine konu eder. Bu yolculuk merakından ötürü oryantalist ressamlar arasında sayılsa da, izlenimcilik ile oryantalizm arasında bir ressamdır. Herhangi bir akıma sığmayan bu ressamın eserlerini incelemek için 29 Ocak’a kadar Pera Müzesi’ni ziyaret edebilirsiniz.

4. Dört Ayaklı Belediye: İstanbul’un Sokak Köpekleri

 

Küratörlüğünü Ekrem Işın’ın yaptığı sergi, tarihin her döneminde gündelik yaşamın önemli bir parçası olan sokak köpeklerinin dini, siyasi ve sosyolojik dönüşümlerle birlikte değişen yaşamına odaklanıyor. 19. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan süreçte, fotoğraflar, seyahatnameler, kartpostallar, dergiler ve gravürler gibi malzemelerle sokak köpeklerinin İstanbul’daki geçmişini izlediğimiz sergiyi merak edenler, 11 Mart’a kadar İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nü ziyaret edebilir.

Sergi girişleri ücretsiz.

5. Roger Ballen: Retrospektif

 

İlk çalışmalarında belgesel fotoğrafçılığı geleneğini sürdüren Roger Ballen, kendisinin “Ballanesk” olarak nitelendirdiği bir üslup geliştirdi. Çizim, resim, kolaj ve heykel tekniklerinden de yararlanan Ballen, bu yaklaşımıyla fotoğrafın sadece biçimsel yönüyle ilgilenmez, aynı zamanda sosyal değişimlerin yaşandığı bir zamanda ötekileştirilen hayatlara tanıklık etme ve bunları ifşa etme amacını da taşır. Güney Afrikalı sanatçı Roger Ballen’in eserlerini merak edenler 4 Haziran’a kadar İstanbul Modern’i ziyaret edebilir.

İstanbul Modern Perşembe günleri ücretsiz.

6. Les Limbes

Une famille syrienne vient de franchir la frontière qui sépare la Syrie de la Turquie. Un camion les emmène dans un camp pour réfugiés situé à Suruç / Turquie, septembre 2014.

 

Foto- Muhabiri Emin Özmen’in, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin yıllık raporunda 2014’te  yerinden edilmiş 60 milyon mültecinin olduğunun açıklanmasının ardından hazırladığı fotoğraf sergisinde, mültecilerin belki de ilk defa duygularına odaklanıyoruz. Onların kaygılarına, hüzünlerine tanıklık ediyoruz.  Mültecilerin hikayelerine tanıklık etmek isteyenler, 25 Ocak’a kadar Fransız Kültür Merkezi’ni ziyaret edebilir.

BONUS: Hala gezip görmeyenler için Sanatçı ve Zamanı

 

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında” sözlerini bir çıkış noktası olarak ele alan sergi de, sanatçının zamanı ile toplumun, kültürün, doğanın ve evrenin zamanı arasında bağ kuruluyor ve geçmişten geleceğe farklı zamanları, belirli ortak temalar çerçevesinde bir araya getiriyor. Sanatçının birey olarak zaman fikrini kendisine ve çalışmalarına nasıl yansıttığına odaklandığımız bu sergiyi, İstanbul Modern’de 7 Haziran’a kadar ziyaret edebilirsiniz.

Detaylı bilgi için:

1. http://saltonline.org/tr/1506/kim-kimi-guverteden-atar?home

2. http://peramuzesi.org.tr/Sergi/Balkanlardan-Gelen-Soguk-Hava/201

3. http://peramuzesi.org.tr/Sergi/F%C3%A9lix-Ziem/203

4. http://www.iae.org.tr/Sergi/Dort-Ayakli-Belediye/195

5. http://www.istanbulmodern.org/tr/sergiler/guncel-sergiler/roger-ballen-retrospektif_1962.html

6. http://www.ifturquie.org/events/limbes-emin-ozmen/

7. http://www.istanbulmodern.org/tr/sergiler/guncel-sergiler/sanatci-ve-zamani_1662.html

 

İlgili Haberler